Laajat oikeudelliset palvelut koko Suomessa. Palvelemme monenlaisissa oikeudellisissa kysymyksissä esimerkiksi seuraavilla oikeudenaloilla:

Välimiesmenettelyt

Hoidamme välimiesmenettelyitä koskevia riita-asioita.

Sopimus- ja yritysoikeus

Hoidamme monimutkaisetkin sopimusten laatimiset ja neuvottelut. Hoidamme myös yrityskauppoihin, yritysten perustamiseen tai startup-yritysten sijoituksiin ja muihin osakeyhtiön hallintoon (ml. osakeannit, optiojärjestelyt, osakassopimukset, yhtiökokoukset) sekä verotukseen liittyvät asiat.

Työoikeus

Ohjeistamme pieniä, keskisuuria ja suuria yrityksiä lomautuksiin, irtisanomisiin ja muihin työoikeudellisiin toimeksiantoihin liittyen. Avustamme myös yksityishenkilöitä esimerkiksi tilanteissa, joissa heidät on irtisanottu lainvastaisesti (laiton irtisanominen).

Rikos- ja riita-asiat

Avustamme ja neuvomme asiakkaitamme kaikissa rikosoikeuteen liittyvissä asioissa. Meillä on myös runsaasti kokemusta erilaisista riita-asioista, esimerkiksi asuntokauppoihin, velkasaatavan perintään, työsuhteisiin tai muihin sopimusriitoihin liittyen. Olemme hoitaneet velallisen rikoksia ja kirjanpitorikoksia.

Perhe- ja jäämistöoikeus

Hoidamme perunkirjoitukset, perinnönjaot sekä kaikki kuolinpesien hallintoon liittyvät toimeksiannot. Hoidamme myös kaikki avioehtoihin ja avioeroihin liittyvät asiat, kuten ositukset. Laadimme myös esimerkiksi testamentteja ja edunvalvontavaltuutuksia.

Vero-oikeus

Avustamme verotarkastuksissa, verorikoksissa (törkeä veropetos), verosuunnittelussa, vero-oikaisuissa ja verovalituksissa.

Muut palvelut

Käänny rohkeasti puoleemme niin selvitetään yhdessä, voimmeko olla asiassasi sinulle avuksi.

Kustannukset

Oikeusturvavakuutus korvaa lakimiehen palkkioita ja oikeudenkäyntikuluja riita-, rikos- tai hakemusasioissa (pois lukien vakuutuksen omavastuu) esimerkiksi:

  • omassa käytössäsi olevaan asuntoon, omakotitalokiinteistöön tai mökkiin liittyvissä riita-asioissa,
  • jos joudut rikoksen, kuten pahoinpitelyn uhriksi ja vaadit tekijältä vahingonkorvausta.

Selvitämme myös mahdollisuuden saada oikeusapua, jolloin valtio voi korvata oikeudenkäyntikulusi kokonaan tai osittain.

Törkeissä rikoksissa on mahdollista hakea puolustajan määräystä, jolloin valtio kustantaa esitutkinnasta ja oikeudenkäynnistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, mikäli syytteet hylätään. Tähän voidaan myös hakea oikeusapua, jolloin valtio korvaa asianajokulut.

Normaali tuntilaskutuksemme yksityishenkilöä koskevassa asiassa on 230,00 euroa/tunti + alv 24 % eli yhteensä 285,20 euroa/ tunti (sis. alv 24 %).

Normaali tuntilaskutuksemme yritystä, järjestöä, kuolinpesää tai välimiesmenettelyä koskevassa asiassa on 250,00 euroa/tunti + alv 24 % eli yhteensä 310,00 euroa/ tunti (sis. alv 24 %).

Yksittäisen toimenpiteen (puhelinneuvottelu, sähköposti tms.) vähimmäisveloitus on 15 minuutin ajankäyttöä vastaava veloitus. Tuomioistuimessa esiintymisen osalta vähimmäisveloitus on kolmen tunnin ajankäyttöä vastaava veloitus.

Hinnat eivät sisällä viranomais- ja rekisteröintikuluja.

Säännönmukaisen työajan ulkopuolella, erityisen kiireellisenä tai englannin kielellä suoritettavasta tehtävästä sekä erityisen laajasta tai vaikeasta toimeksiannosta peritään korotettu palkkio, joka on enintään 50 % peruspalkkiota korkeampi.

Lue lisää juristiemme laajasta ja asiantuntevasta kokemuksesta täältä.

Yleiset toimeksiantoehtomme löytyvät täältä.