Asianajaja ja lakimies Helsingissä, Vantaalla ja koko Suomessa

Asianajotoimistossamme asiakkaita palvelee asianajaja Petri Holopainen ja lakimies ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Liisa Holopainen. Asianajotoimistomme henkilöstö avustaa sinua mielellään erilaisissa oikeudellisissa asioissa.

Esittelyssä asianajotoimistomme henkilöstö:

Asianajaja Petri Holopainen - Helsinki ja Vantaa

Petri Holopainen

Asianajaja, varatuomari, oikeustieteen maisteri, perustajaosakas
petri.holopainen@holopainenlaw.com 
+358 44 304 8724

Petri valmistui oikeustieteen maisteriksi vuonna 2010 ja sai varatuomarin arvonimen vuonna 2012 Hyvinkään käräjäoikeudesta. Petri suoritti myöhemmin asianajajatutkintoon kuuluvat opinnot, harjoitukset sekä kokeen. 

Petri on työskennellyt muun muassa asianajotoimistossa, veroasiantuntijana Verohallinnossa, ylitarkastajana valtiovarainministeriössä ja lainopillisena asiamiehenä Suomen Yrittäjissä

Petri on erityisesti kunnostautunut riita- ja rikosasioiden hoitamisessa, joita hän on hoitanut merkittävän määrän. 

Petri oli 2016 – 2018 vakuutusoikeuden asiantuntijajäsen. Hän on lisäksi ollut mukana kirjoittamassa lakeja ja toiminut myös useissa oikeusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön lainsäädäntötyöryhmissä.

Petri on toiminut kouluttajana Lakimiesliiton, Suomen Yrittäjien ja Suomen Tilintarkastajaliiton juridisissa koulutuksissa.

Lisäksi Petri on sertifioitu kuluttajansuojalaki -kouluttaja.

Erityisosaaminen

 • Työoikeus: lomautus, laitonta irtisanomista koskevat riidat ja muut työoikeuteen liittyvät menettelyt
 • Välimiesmenettelyt: riidan osapuolen avustaminen välimiesmenettelyssä
 • Riita-asiat: asuntokauppariidatrakennusalan riidat, toimeksianto- ja palvelusopimusten riidat, vahingonkorvausasiat
 • Yhtiöoikeus: yrityksen perustaminen, yhtiömuotojen muutokset ja muut yhtiöjärjestelyt
 • Rikosoikeus: erilaiset talousrikokset, kuten törkeä kirjanpitorikos, törkeä veropetos, törkeä velallisen rikos ja muut talousrikokset, huumausainerikokset, ihmiskauppa- ja paritusrikokset, seksuaalirikokset, väkivaltarikokset, sekä syytetyn että rikoksen uhrin avustaminen
 • Sopimusoikeus: osakassopimusten ja muiden sopimusten laadinta ja tarkastus
 • Vero-oikeus: verotarkastukset, verorikokset (törkeä veropetos), verosuunnittelu ja verovalitukset
 • Perhe- ja jäämistöoikeus: perinnönjaot, ositukset, perukirjat, testamentit ja pesänjakajan määräämiset, lapsen tapaamisoikeus, elatus ja huolto
 • Kuluttajaoikeus: kuluttajankauppaa koskevat riidat

Luottamustoiminta ja jäsenyydet

 • Keski-Helsingin Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja
 • Helsingin Yrittäjien hallituksen jäsen
 • Suomen Yrittäjien jäsen
 • Asianajajaliiton jäsen
 • Veronmaksajien Keskusliiton jäsen

Neuvotteleva lakimies Liisa Holopainen - Helsinki ja Vantaa

Liisa Holopainen

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, OTM
liisa.holopainen@holopainenlaw.com 
+358 40 966 0889

Osaaminen ja työkokemus
Liisa valmistui oikeustieteen maisteriksi 2012. Hän on työskennellyt asianajotoimisto Marjo Kiukkosella, asianajotoimisto Heini Kotamäellä, Kajaanin käräjäoikeudessa, liikenne- ja viestintäministeriössä sekä sosiaali- ja terveysministeriössä. Liisa on lisäksi työskennellyt Asianajotoimisto Petri Holopainen Oy:ssä sen perustamisesta 2016 lukien.

Erityisosaaminen

 • Työoikeus: lomautuslaiton irtisanominen, työoikeuteen liittyvät menettelyt ja työehtosopimuksiin liittyvät asiat
 • Asuntokauppariidat, asuntokaupan purku tai hinnanalennus
 • Riita-asiat: asuntokauppariidatrakennusalan riidat, toimeksianto- ja palvelusopimusten riidat, vahingonkorvausasiat
 • Perhe- ja jäämistöoikeus: perinnönjaot, ositukset, perukirjat, testamentit ja pesänjakajan määräämiset, lapsen tapaamisoikeus, elatus ja huolto
 • Lapsiasiat: lapsen tapaamisoikeus, elatus ja huolto
 • Rikosoikeus: seksuaalirikokset, väkivaltarikokset ym. sekä syytetyn että rikoksen uhrin avustaminen