Asianajaja ja muut lakimiehet Helsingissä, Vantaalla ja koko Suomessa

Asianajotoimistossamme asiakkaita palvelee asianajaja Petri Holopainen, lakimies Emma Mähönen sekä neuvotteleva lakimies Liisa Holopainen. Asianajotoimistomme henkilöstö avustaa sinua mielellään erilaisissa oikeudellisissa asioissa.

Esittelyssä asianajotoimistomme henkilöstö:

Asianajaja Petri Holopainen - Helsinki ja Vantaa

Petri Holopainen

Asianajaja, varatuomari, oikeustieteen maisteri, perustajaosakas
petri.holopainen@holopainenlaw.com 
+358 44 304 8724

Petri valmistui oikeustieteen maisteriksi vuonna 2010 ja sai varatuomarin arvonimen vuonna 2012 Hyvinkään käräjäoikeudesta. Petri suoritti myöhemmin asianajajatutkintoon kuuluvat opinnot, harjoitukset sekä kokeen. 

Petri on työskennellyt muun muassa asianajotoimistossa, veroasiantuntijana Verohallinnossa, ylitarkastajana valtiovarainministeriössä ja lainopillisena asiamiehenä Suomen Yrittäjissä

Petri on erityisesti kunnostautunut riita- ja rikosasioiden hoitamisessa, joita hän on hoitanut merkittävän määrän. 

Petri oli 2016 – 2018 vakuutusoikeuden asiantuntijajäsen. Hän on lisäksi ollut mukana kirjoittamassa lakeja ja toiminut myös useissa oikeusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön lainsäädäntötyöryhmissä.

Petri on toiminut kouluttajana Lakimiesliiton, Suomen Yrittäjien ja Suomen Tilintarkastajaliiton juridisissa koulutuksissa.

Lisäksi Petri on sertifioitu kuluttajansuojalaki -kouluttaja.

Erityisosaaminen

 • Työoikeus: lomautus, laitonta irtisanomista koskevat riidat ja muut työoikeuteen liittyvät menettelyt
 • Riita-asiat: asuntokauppariidatrakennusalan riidat, toimeksianto- ja palvelusopimusten riidat, vahingonkorvausasiat
 • Yhtiöoikeus: yrityksen perustaminen, yhtiömuotojen muutokset ja muut yhtiöjärjestelyt
 • Rikosoikeus: erilaiset talousrikokset, kuten törkeä kirjanpitorikos, törkeä veropetos, törkeä velallisen rikos ja muut talousrikokset, väkivaltarikokset, sekä syytetyn että rikoksen uhrin avustaminen
 • Sopimusoikeus: osakassopimusten ja muiden sopimusten laadinta ja tarkastus
 • Vero-oikeus: verotarkastukset, verorikokset (törkeä veropetos), verosuunnittelu ja verovalitukset
 • Perhe- ja jäämistöoikeus: perinnönjaot, ositukset, perukirjat, testamentit ja pesänjakajan määräämiset, lapsen tapaamisoikeus, elatus ja huolto
 • Kuluttajaoikeus: esim. kuluttajankauppaa koskevat riidat esim. (autokauppoja koskevat riidat)

Luottamustoiminta ja jäsenyydet

 • Keski-Helsingin Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja
 • Helsingin Yrittäjien hallituksen jäsen
 • Suomen Yrittäjien jäsen
 • Asianajajaliiton jäsen
 • Veronmaksajien Keskusliiton jäsen

Avustava lakimies Emma Mähönen - Helsinki ja Vantaa

Emma Mähönen

Lakimies, oikeustieteen maisteri
emma.mahonen@holopainenlaw.com
+358 50 585 1432

Emma on opiskellut Helsingin yliopistossa, josta hän on valmistunut oikeustieteen maisteriksi vuonna 2021. Emma kirjoitti pro gradu -tutkielmansa liittyen yksityishenkilön velkajärjestelyihin, ja tutkielmalle annettiin korkein arvosana 5 sekä tiedekunnan stipendi. Opintojensa aikana Emma on palkittu korkeatasoisesta opintomenestyksestä Ilkka Kontulan säätiön tunnustuspalkinnolla.

Oman alan aiempaa työkokemusta Emmalla on monipuolisesti niin asianajotoimistosta, perintäyhtiöstä kuin käräjäoikeudestakin. Asianajotoimistossamme Emma avustaa asiakkaita yhdessä asianajaja Petrin kanssa. Emman erityisosaamiseen kuuluu:

 • Rikosoikeus
 • Perhe- ja perintöoikeus: mm. edunvalvontavaltuutukset ja testamentit
 • Saatavien perintä
 • Yksityishenkilön maksukyvyttömyys: yksityishenkilön velkajärjestely, ulosottoasiat
 • Työoikeus: laiton irtisanominen

Vapaa-aikaansa Emma viettää mielellään erilaisten vapaaehtois- ja luottamustehtävien parissa: Hän onkin toiminut esimerkiksi Pykälä ry:n oikeusapuvaliokunnan jäsenenä ja antanut maksutonta oikeudellista neuvontaa yliopisto-opiskelijoille erilaisissa oikeudellisissa kysymyksissä. Emma on myös aktiivinen partiolainen ja toiminut muun muassa partiolippukuntansa lippukunnanjohtajana.

Neuvotteleva lakimies Liisa Holopainen - Helsinki ja Vantaa

Liisa Holopainen

Neuvotteleva lakimies, oikeustieteen maisteri
liisa.holopainen@holopainenlaw.com 
+358 40 966 0889

Osaaminen ja työkokemus
Liisa valmistui oikeustieteen maisteriksi 2012. Hän on työskennellyt asianajotoimisto Marjo Kiukkosella, asianajotoimisto Heini Kotamäellä, Kajaanin käräjäoikeudessa, liikenne- ja viestintäministeriössä sekä sosiaali- ja terveysministeriössä.

Liisalla on usean vuoden kokemus juristin työstä. Liisa hoitaa asuntokauppariitoja, perhe- ja jäämistöoikeutta, työsuhdeasioita sekä rikosasioita.

Erityisosaaminen

 • Työoikeus: lomautuslaiton irtisanominen, työoikeuteen liittyvät menettelyt ja työehtosopimuksiin liittyvät asiat
 • Asuntokauppariidat, asuntokaupan purku tai hinnanalennus
 • Perhe- ja perintöoikeus: perinnönjaot, ositukset, perukirjat, testamentit ja pesänjakajan määräämiset
 • Lapsiasiat: lapsen tapaamisoikeus, elatus ja huolto
 • Rikosoikeus