unspecified

Petri Holopainen

Varatuomari, oikeustieteen maisteri, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, perustajaosakas,
petri.holopainen@holopainenlaw.com  +358 44 304 8724

Petri valmistui oikeustieteen maisteriksi vuonna 2010 ja sai varatuomarin arvonimen vuonna 2012 Hyvinkään käräjäoikeudesta. Tämän jälkeen hän on työskennellyt muun muassa asianajotoimistossa, veroasiantuntijana Verohallinnossa, ylitarkastajana valtiovarainministeriössä ja lainopillisena asiamiehenä Suomen Yrittäjissä.  Petri oli 2016 – 2018 vakuutusoikeuden asiantuntijajäsen. Hän on toiminut myös useissa oikeusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön lainsäädäntötyöryhmissä.

Petri on myös avustanut useita yrityksiä lomautusten toteuttamisessa.

Petri on toiminut kouluttajana Lakimiesliiton, Suomen Yrittäjien ja Suomen Tilintarkastajaliiton juridisissa koulutuksissa. Lisäksi Petri on sertifioitu kuluttajansuojalaki -kouluttaja.

Erityisosaaminen

 • Työoikeus: lomautus, laitonta irtisanomista koskevat riidat ja muut työoikeuteen liittyvät menettelyt
 • Riita-asiat: asuntokauppariidatrakennusalan riidat, asuntokauppariidat, toimeksianto- ja palvelusopimusten riidat, vahingonkorvaus- ja kuluttajansuoja-asiat
 • Yhtiöoikeus: yrityksen perustaminen, yhtiömuotojen muutokset ja muut yhtiöjärjestelyt
 • Rikosoikeus: erilaiset talousrikokset, kuten törkeä kirjanpitorikos, törkeä veropetos, ja muut talousrikokset, väkivaltarikokset, sekä syytetyn että rikoksen uhrin avustaminen
 • Sopimusoikeus: osakassopimusten ja muiden sopimusten laadinta ja tarkastus
 • Vero-oikeus : verotarkastukset, verosuunnittelu ja verovalitukset
 • Perhe- ja jäämistöoikeus: perinnönjaot, ositukset, perukirjat, testamentit ja pesänjakajan määräämiset, lapsen tapaamisoikeus, elatus ja huolto
 • Kuluttajaoikeus: esim. kuluttajankauppaa koskevat riidat

 

Petrin asiantuntemus perustuu oikeustieteen maisterin tutkinnon lisäksi

 •  tuomioistuinharjoittelulle, joka oikeuttaa varatuomarin arvoon
 •  suurten oikeudenkäyntien hoitamisesta
 • asianajotutkintoon oikeuttavan täydennyskoulutuksen ja asianajokokeen suorittamiseen
 • verotuksesta saatuun käytännön kokemukseen verohallinnosta
 • yritysten ohjaamiseen ja neuvontaan Suomen Yrittäjissä
 • ajankohtaisten koulutusten suorittaminen (Lakimiesliitto, Asianajoliitto ja Suomen Yrittäjät mm. asuntokauppariidoista, rakennusoikeudesta, verotuksesta sekä työoikeudesta)

Luottamustoiminta ja jäsenyydet

 • Keski-Helsingin Yrittäjien hallituksen varapuheenjohtaja
 • Helsingin Yrittäjien hallituksen varajäsen
 • Suomen Yrittäjien jäsen
 • Auktorisoidut Lakimiehet Ry:n jäsen
 • Veronmaksajien Keskusliiton jäsen

 

liisaholopainen

Liisa Holopainen

Oikeustieteen maisteri
liisa.holopainen@holopainenlaw.com  +358 40 966 0889

Osaaminen ja työkokemus
Liisa valmistui oikeustieteen maisteriksi 2012. Tämän jälkeen hän on työskennellyt asianajotoimisto Marjo Kiukkosella, asianajotoimisto Heini Kotamäellä, Kajaanin käräjäoikeudessa, liikenne- ja viestintäministeriössä sekä sosiaali- ja terveysministeriössä.

Liisalla on usean vuoden kokemus juristin työstä. Liisa hoitaa  asuntokauppariitoja, perhe- ja jäämistöoikeutta, työsuhdeasioita sekä rikosasioita.

Erityisosaaminen

 • Työoikeus: lomautuslaiton irtisanominen, työoikeuteen liittyvät menettelyt ja työehtosopimuksiin liittyvät asiat
 • Asuntokauppariidat
 • Perhe- ja perintöoikeus: perinnönjaot, ositukset, perukirjat, testamentit ja pesänjakajan määräämiset
 • Lapsiasiat: lapsen tapaamisoikeus, elatus ja huolto
 • Rikosoikeus