unspecified

Petri Holopainen

Varatuomari, oikeustieteen maisteri, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, perustajaosakas,
petri.holopainen@holopainenlaw.com  +358 44 304 8724

Petri valmistui oikeustieteen maisteriksi vuonna 2010 ja sai varatuomarin arvonimen vuonna 2012 Hyvinkään käräjäoikeudesta. Tämän jälkeen hän on työskennellyt muun muassa asianajotoimisto Heini Kotamäellä, veroasiantuntijana konserniverokeskuksessa, ylitarkastajana valtiovarainministeriössä ja lainopillisena asiamiehenä Suomen Yrittäjät Ry:ssä.  Petrillä on lainsäädäntökokemusta valtiovarainministeriöstä. Petri oli 2016 – 2018 vakuutusoikeuden asiantuntijajäsen.
Petri on toiminut kouluttajana Lakimiesliiton, Suomen Yrittäjien ja Suomen Tilintarkastajaliiton juridisissa koulutuksissa. Petri on Sertifioitu Consumer Law Ready -kouluttaja.

Erityisosaaminen

 • Työoikeus: laitonta irtisanomista koskevat riidat ja työoikeuteen liittyvät menettelyt
 • Riita-asiat: asuntokauppariidatrakennusalan riidat, asuntokauppariidat, toimeksianto- ja palvelusopimusten riidat, vahingonkorvaus- ja kuluttajansuoja-asiat
 • Yhtiöoikeus: yrityksen perustaminen, yhtiömuotojen muutokset ja muut yhtiöjärjestelyt
 • Rikosoikeus: erilaiset talousrikokset, kuten törkeä kirjanpitorikos, törkeä veropetos, ja muut talousrikokset, väkivaltarikokset, sekä syytetyn että rikoksen uhrin avustaminen
 • Sopimusoikeus: osakassopimusten ja muiden sopimusten laadinta ja tarkastus
 • Vero-oikeus : verotarkastukset, verosuunnittelu ja verovalitukset
 • Perhe- ja jäämistöoikeus: perinnönjaot, ositukset, perukirjat, testamentit ja pesänjakajan määräämiset, lapsen tapaamisoikeus, elatus ja huolto
 • Kuluttajaoikeus: esim. autokauppaa koskevat riidat

Petrin asiantuntemus perustuu oikeustieteen maisterin tutkinnon lisäksi

 •  tuomioistuinharjoittelulle, joka oikeuttaa varatuomarin arvoon
 •  erikokoisten oikeudenkäyntien hoitamisesta
 • asianajotutkintoon oikeuttavan täydennyskoulutuksen ja asianajokokeen suorittamiseen
 • verotuksesta saatuun käytännön kokemukseen verohallinnosta
 • yritysten ohjaamiseen ja neuvontaan Suomen Yrittäjissä
 • ajankohtaisten koulutusten suorittaminen (Lakimiesliitto, Asianajoliitto ja Suomen Yrittäjät mm. asuntokauppariidoista, rakennusoikeudesta, verotuksesta sekä työoikeudesta)

Luottamustoiminta

 • Keski-Helsingin Yrittäjien hallituksen jäsen
 • Helsingin Yrittäjien hallituksen varajäsen
 • Suomen Yrittäjät Ry
 • Auktorisoidut Lakimiehet Ry

 

liisaholopainen

Liisa Holopainen

Oikeustieteen maisteri
liisa.holopainen@holopainenlaw.com  +358 40 966 0889

Osaaminen ja työkokemus
Liisa valmistui oikeustieteen maisteriksi 2012. Tämän jälkeen hän on työskennellyt asianajotoimisto Marjo Kiukkosella, asianajotoimisto Heini Kotamäellä, Kajaanin käräjäoikeudessa, liikenne- ja viestintäministeriössä sekä sosiaali- ja terveysministeriössä.

Liisalla on usean vuoden kokemus juristin työstä. Liisa hoitaa  asuntokauppariitoja, perhe- ja jäämistöoikeutta, työsuhdeasioita sekä rikosasioita. Liisa hoitaa myös työsuhteisiin liittyviä asioita.

Erityisosaaminen

 • Työoikeus: laitonta irtisanomista koskevat riidat, työoikeuteen liittyvät menettelyt ja työehtosopimuksiin liittyvät asiat
 • Asuntokauppariidat
 • Perhe- ja perintöoikeus: perinnönjaot, ositukset, perukirjat, testamentit ja pesänjakajan määräämiset
 • Lapsiasiat: lapsen tapaamisoikeus, elatus ja huolto
 • Rikosoikeus