unspecified

Petri Holopainen

Varatuomari, oikeustieteen maisteri, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
petri.holopainen@holopainenlaw.com  +358 44 304 8724

Petri valmistui oikeustieteen maisteriksi vuonna 2010 Lapin oikeustieteellisestä ja sai varatuomarin arvonimen vuonna 2012 Hyvinkään käräjäoikeudesta. Tämän jälkeen hän on työskennellyt muun muassa veroasiantuntijana konserniverokeskuksessa, ylitarkastajana valtiovarainministeriössä ja lainopillisena asiamiehenä Suomen Yrittäjät Ry:ssä. Petri on ollut osakkaana Lakiasiaintoimisto Holopainen Oy:ssä vuodesta 2016 lähtien.

Osaaminen ja työkokemus

Petri hoitaa tuomioistuimissa riita-, rikos- ja hakemusasioita. Lisäksi Petrin osaamisalueisiin kuuluvat muun muassa yhtiöoikeus, vero-oikeus, perhe- ja jäämistöoikeus ja sopimusoikeus.

Suomen Yrittäjissä Petri lausui erilaisista yritysjuridiikkaan liittyvistä ajankohtaisista lakihankkeista kirjallisesti ja suullisesti eduskunnassa. Petri on ollut lisäksi mukana eri ministeriöiden lainsäädäntötyöryhmissä. Petri on laatinut tietosuoja-asetuksesta (GDPR) käytännön oppaan yrittäjille vuonna 2018. Petri on lisäksi laatinut yrittäjille tietosuojaa koskevia asiakirjoja ja sopimuksia. Petri on neuvonut yrittäjiä osakeyhtiöoikeuteen, verotukseen ja GDPR:n liittyen ja kouluttanut niistä monissa tilaisuuksissa.

Valtionvarainministeriössä Petri oli valtion puolesta mukana mm. laajassa riita-asiassa, jossa oli kyse sadan miljoonan euron vahingonkorvausvaatimuksista. Petri valmisteli ministeriössä myös lainsäädäntöä ja kirjoitti lausuntoja Suomen valtion puolesta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ja Euroopan komissiolle. Verohallinnossa työskennellessään Petri vastasi yritysten yhtiöverotuksesta.

 

liisaholopainen

Liisa Holopainen

Oikeustieteen maisteri
liisa.holopainen@holopainenlaw.com  +358 40 966 0889

Liisalla on usean vuoden kokemus juristin työstä. Hän on avustanut asiakkaita laajasti perhe- ja jäämistöoikeuteen liittyvissä asioissa, rikosasioissa sekä vakuutusriidoissa. Liisa hoitaa työsuhteisiin liittyviä asioita ja hänellä on myös kokemusta maahanmuuttoasioista.