unspecified

Petri Holopainen

Varatuomari, oikeustieteen maisteri, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, perustajaosakas
petri.holopainen@holopainenlaw.com  +358 44 304 8724

Petri valmistui oikeustieteen maisteriksi vuonna 2010 ja sai varatuomarin arvonimen vuonna 2012 Hyvinkään käräjäoikeudesta. Tämän jälkeen hän on työskennellyt muun muassa asianajotoimistossa, veroasiantuntijana Verohallinnossa, ylitarkastajana valtiovarainministeriössä ja lainopillisena asiamiehenä Suomen Yrittäjissä. Petri on suorittanut myös asianajotutkinnon.

Petri oli 2016 – 2018 vakuutusoikeuden asiantuntijajäsen. Hän on toiminut myös useissa oikeusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön lainsäädäntötyöryhmissä.

Petri on toiminut kouluttajana Lakimiesliiton, Suomen Yrittäjien ja Suomen Tilintarkastajaliiton juridisissa koulutuksissa. Lisäksi Petri on sertifioitu kuluttajansuojalaki -kouluttaja.

Erityisosaaminen

 • Työoikeus: lomautus, laitonta irtisanomista koskevat riidat ja muut työoikeuteen liittyvät menettelyt
 • Riita-asiat: asuntokauppariidatrakennusalan riidat, toimeksianto- ja palvelusopimusten riidat, vahingonkorvausasiat
 • Yhtiöoikeus: yrityksen perustaminen, yhtiömuotojen muutokset ja muut yhtiöjärjestelyt
 • Rikosoikeus: erilaiset talousrikokset, kuten törkeä kirjanpitorikos, törkeä veropetos, törkeä velallisen rikos ja muut talousrikokset, väkivaltarikokset, sekä syytetyn että rikoksen uhrin avustaminen
 • Sopimusoikeus: osakassopimusten ja muiden sopimusten laadinta ja tarkastus
 • Vero-oikeus : verotarkastukset, verorikokset (törkeä veropetos), verosuunnittelu ja verovalitukset
 • Perhe- ja jäämistöoikeus: perinnönjaot, ositukset, perukirjat, testamentit ja pesänjakajan määräämiset, lapsen tapaamisoikeus, elatus ja huolto
 • Kuluttajaoikeus: esim. kuluttajankauppaa koskevat riidat

Petrin asiantuntemus perustuu oikeustieteen maisterin tutkinnon lisäksi

 •  tuomioistuinharjoittelulle, joka oikeuttaa varatuomarin arvoon
 •  suurten oikeudenkäyntien hoitamisesta
 • asianajotutkintoon oikeuttavan täydennyskoulutuksen ja asianajokokeen suorittamiseen
 • verotuksesta saatuun käytännön kokemukseen verohallinnosta
 • yritysten ohjaamiseen ja neuvontaan Suomen Yrittäjissä
 • ajankohtaisten koulutusten suorittaminen (Lakimiesliitto, Asianajoliitto ja Suomen Yrittäjät mm. asuntokauppariidoista, rakennusoikeudesta, verotuksesta sekä työoikeudesta)

Luottamustoiminta ja jäsenyydet

 • Keski-Helsingin Yrittäjien hallituksen varapuheenjohtaja
 • Helsingin Yrittäjien hallituksen varajäsen
 • Suomen Yrittäjien jäsen
 • Auktorisoidut Lakimiehet Ry:n jäsen
 • Veronmaksajien Keskusliiton jäsen

 

liisaholopainen

Liisa Holopainen

Oikeustieteen maisteri
liisa.holopainen@holopainenlaw.com  +358 40 966 0889

Osaaminen ja työkokemus
Liisa valmistui oikeustieteen maisteriksi 2012. Tämän jälkeen hän on työskennellyt asianajotoimisto Marjo Kiukkosella, asianajotoimisto Heini Kotamäellä, Kajaanin käräjäoikeudessa, liikenne- ja viestintäministeriössä sekä sosiaali- ja terveysministeriössä.

Liisalla on usean vuoden kokemus juristin työstä. Liisa hoitaa  asuntokauppariitoja, perhe- ja jäämistöoikeutta, työsuhdeasioita sekä rikosasioita.

Erityisosaaminen

 • Työoikeus: lomautuslaiton irtisanominen, työoikeuteen liittyvät menettelyt ja työehtosopimuksiin liittyvät asiat
 • Asuntokauppariidat, asuntokaupan purku tai hinnanalennus
 • Perhe- ja perintöoikeus: perinnönjaot, ositukset, perukirjat, testamentit ja pesänjakajan määräämiset
 • Lapsiasiat: lapsen tapaamisoikeus, elatus ja huolto
 • Rikosoikeus


liisaholopainen

Roosa Pitkänen

Legal Trainee, lakiharjoittelija
Oikeustieteen ylioppilas

Roosa aloittaa syksyllä 2020 kolmannen vuoden oikeustieteen opinnot Tallinnan oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Oikeustieteiden kandin jälkeen tavoitteena on lähteä opiskelemaan maisterin tutkinto ulkomaille. Opintojen suuntana on kansainvälinen ja EU-juridiikka, erityisinä mielenkiinnon kohteina tällä hetkellä oikeusteknologia, immateriaalioikeus ja riidanratkaisu.

Roosa on työskennellyt viisumivirkailijana Ulkoministeriössä ja aloitti oman alan työuransa nuorempana harjoittelijana Castrén & Snellmanilla keväällä 2020.

Luottamustoiminta

Roosa on toiminut tapahtumavastaavana kaudella 2019 Primus Collegium ry:ssä, joka on Tallinnan oikeustieteellisen tiedekunnan Helsingin kampuksen ainejärjestö.

Roosa on toiminut myös vapaaehtoisena “isosiskona” Helsingin Tyttöjen Talolla vuodesta 2019 alkaen.