TOIMEKSIANTOSOPIMUKSEN VAKIOEHDOT

Veloitusperuste ja laskutus

Yleiset toimeksiantoehdot

Aikaperusteinen tuntiveloitus on 200 lisättynä arvonlisäverolla eli 248 euroa / tunti (sis. alv.), kuitenkin siten, että yksittäisen toimenpiteen (puhelinneuvottelu, sähköposti tms.) vähimmäisveloitus on 15 minuutin ajankäyttöä vastaava veloitus. Tuomioistuimessa esiintymisen osalta vähimmäisveloitus on kuitenkin yhden tunnin ajankäyttöä vastaava veloitus. Asiakkaalta voidaan vaatia ennen toimeksiantoa tai sen kuluessa kohtuullista ennakkoa palkkion ja kulujen varalle. Oikeusapuvakuutuksen ja oikeusavun osalta asiakas on velvollinen maksamaan toimeksisaajan palkkion ja kulut siltä osin kuin asiakkaan vakuutusyhtiö tai valtio ei niitä korvaa. Hinnat eivät sisällä viranomais- ja rekisteröintikuluja.

Selvitämme tarvittaessa mahdollisuuden saada oikeusapua, jolloin valtio voi korvata oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osittain.

Säännönmukaisen työajan ulkopuolella, erityisen kiireellisenä suoritettavasta tehtävästä  tai erityisen laajasta tai vaikeasta toimeksiannosta peritään korotettu palkkio, joka on enintään 50 % peruspalkkiota korkeampi.

Muut ehdot

  • Osapuolten tiedossa ei ole seikkaa, jonka perusteella toimeksisaaja olisi esteellinen ottamaan toimeksiannon vastaan. Tarkistamme esteellisyyden ennen toimeksiantoa.
  • Toimeksisaaja voi lähettää toimeksiantoon liittyviä asiakirjoja sähköpostitse toimeksiantajan sähköpostiin.
  • Toimeksisaaja sitoutuu suorittamaan  toimeksiannon luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien velvollisuuksien mukaisesti. Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävät. Lisätietoa löytyy laissa luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista 8 §:ssä.
  • Toimeksiantajalla on oikeus saattaa avustajapalkkiota koskeva erimielisyys oikeudenkäyntiavustajalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttaja-asiakkaalla on lisäksi oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.
  • Toimeksiantajalla on tarvittaessa oikeus kannella toimeksisaajan menettelystä oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle.
  • Laskua tai palvelua koskevasta erimielisyydestä on reklamoitava 8 päivän kuluessa laskun tai palvelun vastaanottamisesta. Jos reklamaatiota ei tehdä määräajassa, menettää tällöin toimeksiantaja oikeuden vedota virheeseen.

Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimuksen voimassaolo lakkaa ilman erillistä irtisanomista, kun molemmat osapuolet ovat täyttäneet tämän toimeksiantosopimuksen mukaiset velvoitteensa.

Toimeksiantajalla on koska tahansa oikeus päättää tämä sopimus päättymään välittömästi. Toimeksisaajalla on oikeus luopua tehtävästä vain erityisellä perusteella.

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse tai verkkosivujen kautta tai muun etäviestimen välityksellä annettu toimeksianto ilmoittamalla siitä toimeksisaajalle 14 päivän kuluessa tämän toimeksiantosopimuksen vastaanottamisesta. Peruutusoikeutta ei kuitenkaan ole, jos toimeksiannon hoitaminen on toimeksiantajan suostumuksella aloitettu ennen edellä mainitun määräajan umpeutumista.

Yhteystietomme löytyvät tästä.