Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jonka laatiminen on suhteellisen vaivatonta mutta josta voi olla korvaamaton hyöty tulevaisuudessa. Miksi? Ja mikä se sellainen asiakirja oikeastaan on?

  • Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jolla voit valtuuttaa toisen henkilön huolehtimaan asioistasi siltä varalta, että itse tulet kykenemättömäksi niitä hoitamaan.
  • Edunvalvontavaltuutuksella voit varmistua siitä, että asiasi tulevat varmasti hoidetuiksi, jos yllättäen esimerkiksi sairastuisit vakavasti tai joutuisit onnettomuuteen.
  • Tekemällä edunvalvontavaltuutuksen voit itse päättää siitä, kuka tällaisessa tilanteessa hoitaisi asioitasi. Valtuutettu voi olla esimerkiksi puolisosi, lapsesi tai ystäväsi.
  • Valtuutuksella voit varmistaa sen, että omat toiveesi ja antamasi määräykset tulevat kuulluiksi ja huomioiduiksi. Edunvalvontavaltuutukseen on mahdollista liittää myös hoitotahtosi.
  • Edunvalvontavaltuutus on byrokratialtaan kevyempi ja joustavampi vaihtoehto kuin varsinainen edunvalvonta.

Edunvalvontavaltuutus saatetaan voimaan vasta, kun et itse pysty huolehtimaan asioidesi hoidosta. Asiakirjan voi – ja se tuleekin – laatia siis etukäteen! Jokaisella meillä olisi hyvä olla edunvalvontavaltuutus tehtynä pahan päivän varalta.

Suosittelemme edunvalvontavaltuutuksen laatimista lakimiehen kanssa, jotta asiakirja varmasti täyttää sille asetetut muotovaatimukset ja vastaa juuri sinun tahtoasi. Kun tilaat edunvalvontavaltuutuksen meiltä, sisältää se aina yksilöllisen neuvottelun lakimiehen kanssa, allekirjoitustilaisuuden Vantaan toimistollamme sekä lakimiestodistajat.

Liisa Holopainen

Lakimies, OTM
liisa.holopainen@holopainenlaw.com
Puh.  +358 40 966 0889